Archiwum miesięczne:Marzec, 2014

Fundacja Frik

Będziemy wspierać projekty, choćby z pozoru najbardziej szalone, pod warunkiem, że będą miały one jasno określony, podniecający i fascynujący cel, którego osiągnięcie da satysfakcję komuś więcej, niż tylko pomysłodawcom, a przy tym celem tym nie będą nasze głowy.                                  …Program Fim@ngo

8 marca przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu poświęconym wybranym prawnym aspektom funkcjonowania NGO. Spotkanie, w odpowiedzi na nasze zaproszenie, poprowadziła Katarzyna Sadło – prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizowanego przez FRSO projektu: „Program Fim@ngo – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności….Zdobądź wiedzę i działaj zgodnie z prawem!

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych wraz z  Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli fundacji oraz stowarzyszeń na bezpłatne szkolenie poświęcone wybranym prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowej, na którym zostaną poruszone takie aspekty, jak:   1.Ochrona danych osobowych.2.Informacja publiczna. 3.Darowizny. 4.Zbiórki publiczne. 5.Obowiązki fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło, prezeska Fundacji Rozwoju…