Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych wraz z  Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli fundacji oraz stowarzyszeń na bezpłatne szkolenie poświęcone wybranym prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowej, na którym zostaną poruszone takie aspekty, jak:   1.Ochrona danych osobowych.2.Informacja publiczna. 3.Darowizny. 4.Zbiórki publiczne. 5.Obowiązki fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło, prezeska Fundacji Rozwoju…