Międzylesie – Twój pomysł na kulturę

W listopadzie, spotkaniem w Bibliotece i promocją „Kalendarza Międzyleskiego” oraz przygotowaniem raportu do Narodowego Centrum Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu zakończył realizację projektu „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”.  Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych wspierała projekt merytorycznie.

tło dk+

Poza inicjatywami, kalendarzem i pomysłami na dalsze działania, w ramach projektu powstał między innymi wirtualny spacer google po Ośrodku Kultury. Zamieszczone tam zdjęcia przedstawiają wnętrze MGOK oraz inicjatywy realizowane w ramach projektu „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę”. Spacer został zaprojektowany przez jednego z pomysłodawców inicjatyw. Ma on promować Ośrodek Kultury nie tylko w regionie, ale w całej Polsce i w sąsiednich Czechach.

Projekt pomimo oficjalnego zakończenia będzie kontynuowany w szerokim zakresie, pozwalając zainteresowanym mieszkańcom i animatorom lokalnym spełniać swoje kulturalnie i społecznie pasje. Większość pomysłodawców wyraziła chęć kontynuacji rozpoczętych przez siebie działań. Zdobywanie pozabudżetowych środków finansowych w ramach konkursów i programów grantowych mogą być na to szansą. W listopadzie MGOK złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, tym razem „Transgranicznych spotkań z kulturą” do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Projekt ten zakłada kontynuację inicjatyw rozpoczętych w ramach zadania „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” oraz realizację nowych (między innymi teatru międzypokoleniowego) we współpracy z czeskim sąsiadem, miastem Kraliky. Również Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, która była partnerem Ośrodka Kultury w projekcie „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” zapowiada dalsze działania animacyjne i kulturalne w Międzylesiu. W samym programie „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” zgodnie z regulaminem MGOK Międzylesie może brać udział dopiero w 2016 r.

Film z przebiegu projektu tutaj.

Więcej informacji na stronach: www.mgok.eu, https://www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture

 

logo Mgok

logoncNCK

logo_Dom Kultury +

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.