Program Fim@ngo

frso_08 marca przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu poświęconym wybranym prawnym aspektom funkcjonowania NGO. Spotkanie, w odpowiedzi na nasze zaproszenie, poprowadziła Katarzyna Sadło – prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizowanego przez FRSO projektu: „Program Fim@ngo – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.