Wystawa (lipiec-sierpień) I Projekt MOJA ULICA

Fotograficzne interwencje dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej Kalisza. 
Z podwórek przenosimy wystawę w przestrzeń wirtualną.
Dziękujemy wszystkim za udział oraz za wsparcie przy realizacji projektu! Szczególne podziękowania dla Uciechowa oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kaliszu. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.