Zdobądź wiedzę i działaj zgodnie z prawem!

business-graphics-1428652-m

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych wraz z  Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli fundacji oraz stowarzyszeń na bezpłatne szkolenie poświęcone wybranym prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowej, na którym zostaną poruszone takie aspekty, jak:   1.Ochrona danych osobowych.2.Informacja publiczna. 3.Darowizny. 4.Zbiórki publiczne. 5.Obowiązki fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło, prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2014 r. (sobota) w siedzibie Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w godzinach 9.00-17.00. Zgłoszenia przyjmowane będę do 4 marca  drogą e-mailową, pod adresem: kontakt@fundacjafrik.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!