Misja

FRIKF

Misją Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych jest aktywizacja społeczności lokalnych poprzez kulturę oraz wszechstronna promocja najciekawszych artystycznych zjawisk.

Skupiając się między innymi na aranżowaniu warsztatów, muzycznych wydarzeń, wystaw, prelekcji, organizacja dąży do wyrównywania szans w dostępie do kultury – obszaru, który budzi ciekawość, inspiruje do poznawania rzeczywistości, uczy tolerancji, otwartości i zachęca do nieszablonowego rozwiązywania problemów, a także partycypowania w życiu społecznym. Edukując poprzez kulturę (ale i do kultury, i sztuki), Fundacja kieruje się w swojej działalności ideą wyzwolenia kreatywnych możliwości uczestników projektów oraz wspiera ich w rozwoju twórczej wrażliwości.