Bezpłatne warsztaty wideo vj-ingu – rekrutacja rozpoczęta!

plakat_projektZapraszamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z Kalisza do udziału w bezpłatnych warsztatach wideo vj-ingu,  w ramach projektu „Wizualna strona miasta – Kalisz wczoraj i dziś”, które odbędą się 15- 18 lipca 2014 roku (godziny warsztatów: wtorek, czwartek: 10.00-15.00, środa, piątek: 11.00-15.00).

Zajęcia wideo vj-ingu będą polegały na miksowaniu zdigitalizowanego archiwum fotograficznego Kalisza z oraz sprzed 1914 roku ze współczesnymi  materiałami foto i wideo, które zostaną zgromadzone podczas warsztatów. Podczas zajęć zostaną stworzone nowe ścieżki dźwiękowe, sample z wykorzystaniem dźwięków i nagrań ulicy, miasta i środków transportu.

Do poprowadzenia twórczych zajęć zostali zaproszeni artyści: Mikołaj Robert Jurkowski oraz Sylwester Gałuszka – związani z Kolonią Artystów Gdańsk Stocznia, CSW Łaźnia, Fundacją Wyspa Progress, działaniami TOTARTU. Wieloletni realizatorzy warsztatów artystycznych,  między innymi: „Kraina Kreatywności”, „Wędrowcy”, „ARTour 2016”, „Młodzi Młodego Miasta”,  „Dotyk Sztuki”.

Na zajęciach:

  • Poznasz historię współczesnej architektury Kalisza
  • Zdobędziesz umiejętności tworzenia artystycznych prac z  wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (wszystkie urządzenia zostaną uczestnikom udostępnione  podczas warsztatów)
  • Zgłębisz tajniki sztuki nowych mediów
  • Stworzysz swoje autorskie prace, które zostaną zaprezentowane mieszkańcom Kalisza na wystawie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.

Rekrutacja uczestników potrwa do 27 czerwca 2014 roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową: kontakt@fundacjafrik.pl

W treści wiadomości prosimy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko.
2. Wiek.
3.Kontakt (e-mail lub nr telefonu).
3. Krótkie uzasadnienie udziału w warsztatach (decydujące przy wyborze uczestników zajęć).

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w warsztatach skontaktujemy się 30 czerwca.

Projekt realizowany w partnerstwie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
Realizację projektu wspierają: Hotel Flora w Kaliszu oraz Cafe.Calisia.pl.

Zrealizowano ze środków finansowych budżetu Miasta Kalisza – w ramach mecenatu nad kulturą