OD ZERA DO HAKERA

15241994_710802375742771_3165780472032745175_n
OD ZERA DO HAKERA jest projektem kierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Obejmuje warsztaty programowania dla młodzieży zakończone 5-dniowym hakatonem – międzynarodowym spotkaniem, podczas którego uczestnicy warsztatów będą intensywnie pracować nad realizacją własnych pomysłów, warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą [oba prowadzone równolegle w Kaliszu (Polska) i Espinho, (Portugalia)] oraz platformy internetowej www.hackingheroes.org.
Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu programowania będą jedynie punktem wyjścia. Prawdziwa wartość projektu tkwić będzie w nauce samouczenia. Uczestnicy dowiedzą się jak szukać i zdobywać informacje, poznają międzynarodową społeczność programistów, nauczą się pracować w grupach i dzielić zadania na ludzi i zespoły, dowiedzą się czym jest oprogramowanie Open Source, jak z niego korzystać, jak zaangażować się w rozwój nowych i istniejących programów Open Source oraz zdobędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać hobbystycznie, bądź uczynić je punktem wyjścia dla zawodowej kariery.
Czas trwania projektu: 1/09/2016 – 31/10/2017
Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu będą dostępne na zasadach otwartej licencji w trzech językach: polskim, portugalskim i angielskim na powstałej w ramach projektu platformie www.hackingheroes.org. Platforma będzie posiadała funkcjonalności ułatwiające nauczanie zdalne, umożliwiające nauczycielowi udostępnianie ćwiczeń wybranej grupie uczniów, monitorowanie ich postępów, komentowanie i ocenianie. W dłuższej perspektywie uruchomienie platformy ma być jedynie punktem wyjścia dla rozwoju kolejnego otwartego źródła ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych służących nauce programowania i wymiany doświadczeń tworzonym oddolnie przez edukatorów i programistów dla edukatorów i programistów na zasadzie OER (Open Educational Resources).
REKRUTACJA

Rekrutację rozpoczęliśmy 1 grudnia br. Proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów:

ETAP – 1-23 grudnia – nadsyłanie formularzy dostępnych na stronie www.hackingheroes.org
ETAP – 24-31 grudnia – wybór kandydatów/tek do indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej
ETAP – 2-6 stycznia – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
ETAP – 7-13 stycznia – wybór 14 uczestników/czek warsztatów

Szczegółowe informacje na temat projektu, rekrutacji i warsztatów znajdują się na stronie: www.hackingheroes.org/pl/.

EU flag-Erasmus+_vect_POSLogoADCEfinal_corLogoMultimeios_Preto